لقمه‌های
شـنیداری

کتاب‌های لقمه شنیداری


این کتاب یه لقمه آماده و کوچیک ولی مفیده! تو این لقمه مطالب مهم کتاب درسی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم جمع‌آوری شده تا بتونی مطالب حجیم تاریخ رو سریع بخونی و تو ذهنت موندگار بشه. مطالب درس‌ها در قالب جدول و نمودار ارائه شده و تصاویر مهم کتاب درسی هم آورده شده تا این کتاب رو به یه لقمه جذاب تبدیل کنه. بعد از هر درس تست‌های شبیه کنکور طراحی شده و در آخر کتاب هم پاسخ‌نامه کلیدی آن‌ها آورده شده تا بتونی خودت رو بسنجی. خلاصه با این لقمه، هضم تاریخ کنکور برات راحت میشه!

لیست کتاب‌های لقمه شنیداری

جهت شنیدن فایل‌های صوتی هر کتاب رو آن کلیک کنید!

...
...
...
...
...
...
...
...